Gruppebestyrelsen

Gruppebestyrelsen svarer til bestyrelsen i mange andre foreninger og består af en række forældrevalgte repræsentanter, herunder formand og kasserer. Medlemmerne vælges for to år af gangen. Gruppebestyrelsen holder normalt 4-5 møder årligt.

Medlemmer til gruppebestyrelsen vælges på gruppens generalforsamling, som afholdes årligt i slutningen af januar.

 

Forældrene i gruppebestyrelsen tager sig af praktiske og organisatoriske forhold i gruppen, så lederne kan koncentrere sig om spejderarbejdet med børnene. 

Gruppebestyrelsen udgør gruppens øverste ledelse og har det juridiske, økonomiske, moralske ansvar for gruppens arbejde.

 

Gruppebestyrelsen gør et fantastisk stykke arbejde for gruppen, og vi er meget taknemmelige for de kræfter, der lægges i det!

 

Gruppebestyrelsen

Gruppebestyrelsen 2024 består af: 

Forældre: Helle Høy, Thomas Hedegaard Petersen & Kristine Poulsen-Hansen
Repræsentanter fra gruppeledelsen: Michael Kerrn-Jespersen, Carl Øhlenschlæger, Markus Bing & Lea Ries

Repræsentanter fra ledere: Kim Clemensen Holdt & Mads Bergmann

 

Bestyrelsesformand 
Helle Høy Simonesen
helle.hoey-simonsen@virum-sorgenfri.dk

  

Generalforsamling

Gruppens generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af februar.

Arkiv med referater fra tidligere generalforsamlinger findes her

 

Referat fra Nytårskur og generalforsamling 2021 (online)

Opdateret marts 2024


 Hummeltoftevej 65, 2830 Virum - tlf: 30 56 36 34,