Gruppebestyrelsen

Gruppebestyrelsen svarer til bestyrelsen i mange andre foreninger og består af en række forældrevalgte repræsentanter, herunder formand og kasserer. Medlemmerne vælges for to år af gangen. Gruppebestyrelsen holder normalt 4-5 møder årligt.

Medlemmer til gruppebestyrelsen vælges på gruppens generalforsamling, som afholdes årligt i slutningen af januar.

 

Forældrene i gruppebestyrelsen tager sig af praktiske og organisatoriske forhold i gruppen, så lederne kan koncentrere sig om spejderarbejdet med børnene. 

Gruppebestyrelsen udgør gruppens øverste ledelse og har det juridiske, økonomiske, moralske ansvar for gruppens arbejde.

 

Gruppebestyrelsen gør et fantastisk stykke arbejde for gruppen, og vi er meget taknemmelige for de kræfter, der lægges i det!

 

Gruppebestyrelsen

Gruppebestyrelsen 2020 består af: 

Forældre: Peter Hunderup, Lone Bræstrup, Jesper Elvig-Jørgensen, Gregers Alsted, Helle Høy og Sara Helene Holst
Desuden repræsentanter for gruppen: Kim Clemensen Holdt (gruppeleder), Lea Ries og Amalie Harplod (leder over 15 år).

 

Bestyrelsesformand 
Peter Hunderup
22 91 02 92 - peter@hunderup.com

  

Referat fra Nytårskur og generalforsamling 2019


 Hummeltoftevej 65, 2830 Virum - tlf: 25 62 99 26,