Om spejderarbejdet

 

Principper i spejderarbejdet
Målet med spejderarbejdet er at udvikle spejderne til hele mennesker. Det sker gennem målrettet indsats på fem områder: Fysisk, socialt, følelsesmæssigt, åndeligt og intellektuelt. Spejdermetoden består af fire elementer: Spejderlov- og -løfte, "learning by doing", patruljesystemet og "et trin ad gangen".

 

Spejderloven indeholder de idealer, som vi arbejder hen imod og er samtidig mål, som den enkelte spejder kan sætte sig: Hjælpsomhed, respekt for andre, værne naturen, være til at stole på, tage medansvar, lytte til guds ord, finde sin egen mening.

 

"Learning by doing"  bygger på erfaringspædagogikken og en tro på, at såvel børn som voksne lærer bedst af deres egne erfaringer.

 

Patruljesystemet er spejdernes foretrukne organisationsform. Patruljerne (eller banderne hos Ulvene) består typisk af 5-8 børn med forskellig alder og erfaring. Hver patrulje har en patruljeleder og en patruljeassistent, som har lidt ekstra ansvar. Patruljeledere- /assistenter findes blandt de ældste, mest erfarne og modne børn og unge i enheden. "Børn leder børn" er også en vigtig del af den pædagogiske metode.

 

"Et trin ad gangen" indebærer at spejderne gennemgår et planlagt og fremadskridende program med stigende sværhedsgrad efterhånden som de bliver ældre og rykker op i enhederne. Programmet sikrer, at målene hele tiden er inden for rækkevidde, at børnene oplever små sejre undervejs og at spejderne gradvis får mere ansvar og indflydelse. Det planlagte program gør det muligt at sikre at der kommer stor variation i aktiviteterne, så vi når målet om at udvikle hele mennesker.

 

Hvordan indgår det kristne i spejderarbejdet?
Udvikling af den åndelige dimension sker med udgangspunkt i den kristne tro, således at spejderen kan finde sin egen tro og lære at respektere andre menneskers tro. Hermed bliver der også mulighed for at tale om nogle af de store spørgsmål i tilværelsen som f.eks. livet, kærligheden, døden, naturen og moral.

Den åndelige dimension indgår som en naturlig del af spejderarbejdet, f.eks. gennem sang, oplæsning, drama, diskussioner, leg og besøg i kirken.


 Hummeltoftevej 65, 2830 Virum - tlf: 30 56 36 34,